Liên hệ

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XE BUS TOÀN QUỐC

Tòa nhà SOFIC, Khu Đô Thị Sala - Số 10 Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Website: www.thacobus.vn

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH
Kinh doanh xe Hỗ trợ kỹ thuật Cung cấp phụ tùng
0933 806 035 0933 800 222 0903 892 892
► MIỀN NAM 
Kinh doanh xe Hỗ trợ kỹ thuật Cung cấp phụ tùng
0933 806 190 0938 909 516 0938 909 516
► MIỀN BẮC
Kinh doanh xe Hỗ trợ kỹ thuật Cung cấp phụ tùng
0933 805 575 0938 808 254 0938 806 120
     

thông tin cá nhân

Thông báo bảo mật dữ liệu

Thaco hoặc các đại lý của Thaco có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cùng với thông tin khác mà chúng tôi có để liên hệ với bạn, bao gồm thư, điện thoại, SMS, fax hoặc e-mail, với các ưu đãi hoặc thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Thaco mà chúng tôi có thể cung cấp. Chúng tôi có thể giữ thông tin của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý để liên hệ với bạn về các đề nghị, lời mời hoặc thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Để tiếp tục, bạn phải đọc Chính sách bảo mật.

Tôi dã đọc và hiểu Chính sách bảo mật

* Hoàn thành hết tất cả các hạng mục được yêu cầu